Garapa

od 27,13 do 124,00 Kn

Garapa glatka daska, KD, FSC, 19 x 90 x 930-3050 mm

Elemenat za terasu od tropskoga drva Garapa

Više
od 44,38 do 188,25 Kn

Garapa glatka daska, KD, FSC, 20 x 140 x 930-3050 mm

Elemenat za terasu od tropskoga drva Garapa

Više
144,38 Kn

Garapa glatka daska, KD, FSC, 21 x 145 x 2150 mm

Elemenat za terasu od tropskoga drva Garapa

Više
od 45,50 do 127,38 Kn

Garapa glatka daska, KD, FSC, 25 x 140 x 920-2140 mm

Elemenat za terasu od tropskoga drva Garapa

Više