Smreka

4,18 €

Rezano drvo 24 x 50 x 4000 mm I-II

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
5,14 €

Rezano drvo 30 x 50 x 4000 mm I-II

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
6,19 €

Rezano drvo 35 x 50 x 4000 mm I-II

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
6,96 €

Rezano drvo 40 x 50 x 4000 mm I-II

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
od 9,05 do 17,03 €

Rezano drvo 50 x 80 x 3000-5000 mm

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
24,53 €

Rezano drvo 80 x 80 x 4000 mm I-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
38,33 €

Rezano drvo 100 x 100 x 4000 mm I-III bez srca

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
9,21 €

Rezano drvo 18 x 120 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
10,16 €

Rezano drvo 22 x 120 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
12,70 €

Rezano drvo 22 x 150 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
15,25 €

Rezano drvo 22 x 180 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
8,85 €

Rezano drvo 23 x 100 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
od 10,63 do 12,26 €

Žagan les 23 x 120 x 4000 mm

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
13,29 €

Rezano drvo 23 x 150 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
15,94 €

Rezano drvo 23 x 180 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
17,71 €

Rezano drvo 23 x 200 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
16,18 €

Rezano drvo 28 x 150 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
21,56 €

Rezano drvo 28 x 200 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
od 17,90 do 19,99 €

Žagan les 30 x 150 x 4000 mm

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
20,79 €

Rezano drvo 30 x 180 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
12,33 €

Rezano drvo 32 x 100 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
17,55 €

Rezano drvo 38 x 120 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
21,95 €

Rezano drvo 38 x 150 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
od 29,26 do 33,76 €

Rezano drvo 38 x 200 x 4000 mm

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
25,99 €

Rezano drvo 45 x 150 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
30,31 €

Rezano drvo 45 x 175 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
18,48 €

Rezano drvo 48 x 100 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
22,18 €

Rezano drvo 48 x 120 x 4000 mm 0-III

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
29,56 €

Rezano drvo 48 x 160 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
36,96 €

Rezano drvo 48 x 200 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
49,28 €

Rezano drvo 80 x 160 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više
61,60 €

Rezano drvo 80 x 200 x 4000 mm 0-IV

Rezano drvo od smreke (Picea abies)

Više