Stupci za ogradu

165,000 Kn

Sibirski ariš - stupac za ogradu 70 x 70 x 1000 mm AB-VEH

Stupac za ogradu - odozgo zaobljen ili šiljast od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
230,625 Kn

Sibirski ariš - stupac za ogradu 90 x 90 x 1000 mm AB-VEH

Stupac za ogradu - odozgo zaobljen ili šiljast od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
264,375 Kn

Sibirski ariš - stupac za ogradu 90 x 90 x 1300 mm AB-VEH

Stupac za ogradu - odozgo zaobljen ili šiljast od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
309,375 Kn

Sibirski ariš - stupac za ogradu 110 x 110 x 1000 mm AB-VEH

Stupac za ogradu - odozgo zaobljen ili šiljast od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
183,750 Kn

Smreka - stupac za ogradu 90 x 90 x 1000 mm AB-VEH

Stupac za ogradu - odozgo zaobljen ili šiljast od Smreke (Picea abies)

Više
210,000 Kn

Smreka - stupac za ogradu 90 x 90 x 1300 mm AB-VEH

Stupac za ogradu - odozgo zaobljen ili šiljast od Smreke (Picea abies)

Više