Prečke za ogradu

281,83 Kn

Sibirski ariš - prečka za ogradu 40 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Prečka za ogradu jednostrano nakošeno izrezana od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
217,89 Kn

Smreka - prečka za ogradu 40 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Prečka za ogradu jednostrano nakošeno izrezana od smreke (Picea abies)

Više