Zaobljen vrh, bez profiliranja

28,24 Kn

Letva za ogradu 20 x 96 mm x 100 cm AB

Elemenat za drvenu ogradu od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
40,47 Kn

Letva za ogradu 20 x 96 mm x 130 cm AB

Elemenat za drvenu ogradu od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
43,94 Kn

Letva za ogradu 20 x 96 mm x 150 cm AB

Elemenat za drvenu ogradu od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
19,01 Kn

Letva za ogradu 20 x 96 mm x 100 cm AB

Elemenat za drvenu ogradu od smreke ili bora

Više
23,83 Kn

Letva za ogradu 20 x 96 mm x 120 cm AB

Elemenat za drvenu ogradu od smreke ili bora

Više