Montaža drvene terase

Montažu drvene terase možete izvesti sami. Ispod je slikovni prikaz i opis kako postaviti vlastitu terasu. Preporučljivo je da imate barem neko prethodno iskustvo u obradi drveta. Kvaliteta drveta sigurno neće biti dovoljna za dobar finalni proizvod, trebat će vam i pravi alat.Budući da je sam materijal prilično skup, možda je najbolje da samu montažu prepustite stručnjacima.Ako se pak odlučite biti sam svoj majstor, svakako ćemo vam pomoći s raznovrsnim savjetima.

montaža drvene terase 1. Označite područje drvene terase s pomoću konopca nategnutog oko drvenih kolčića. U označenom području možete isprobati da li veličina drvene terase odgovara vašem vrtnom namještaju. Pazite da područje iskopate toliko duboko da kada izgradnja drvene terase dosegne željenu visinu pritom neće ometati otvaranje vrata koja vode iz kuće na terasu.
montaža drvene terase2. Za stabilnost terase najprije nasipajte oko 15-20 cm visoki sloj šljunka, koji je potrebno dobro natući u donji sloj. Nakon toga na taj sloj šljunka nasipajte približno 5 cm visoki sloj finog pijeska i područje izravnajte.
montaža drvene terase3. Na površinu jednakomjerno rasporedite betonske ili kulir ploče. Zbog rasporeda potkonstrukcijskih greda razmaci između ploča ne smiju biti veći od 30 cm. Potkonstrukcijske grede na vanjskoj strani terase se moraju postaviti izravno na rubove betonskih ploča.
montaža drvene terase4. Betonske ploče počnite postavljati od strane kuće prema van. Ponovno provijerite nivo drvene terase (betonska ploča + podkostrukcijska greda + terasna daska) s doljnjim pragom , kako ne bi terasa blokirala vrata.
montaža drvene terase 5. Gumenim čekićem je potrebno lupiti nekoliko puta po pločama, dok se ne dostigne portebna ravnina. Nakon toga je na ploče potrebno namestit podkonstrukcijske grede, koje moraju biti okrenute okomito na smjer terasnih dasaka. Drvene terasne daske se obično postavljaju usporedno s fasadom.
montaža drvene terase6. Grede moraju biti položene peralelno, ali svakako bi trebale biti okomite na zid. U terasnim daskama je potrebno prije montaže napraviti rupe za vijke. Potkonstrukcijske grede se prišarafi za betonske plošče.
montaža drvene terase7. Montažu terasnih dasaka počnite od kuće prema van. Između prve daske i kuće ostavite 5 mm prostora za fugu. Prije prčvršćivanja dasaka na podkonstrukciju potrebno ih je napinjati zateznom gurtnom.
montaža drvene terase8. Kod pričvršćivanja svake daske upotrijebite distancere. Razmak između svake od dasaka treba biti minimalno 5 mm.