Smreka

od 23,25 do 47,25 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 23,25 do 56,25 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 38,25 do 64,50 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 50,25 do 72,00 Kn

Konstrukcijsko drvo 35 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 61,50 do 101,25 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 76,79 do 108,29 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 113,54 do 166,04 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 183,75 do 280,23 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 4000 mm AB-VEH

Shoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 275,63 do 400,31 Kn

Konstrukcijsko drvo 110 x 110 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više