Smreka

od 36,96 do 73,08 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 42,00 do 87,36 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 59,64 do 99,13 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 77,28 do 110,88 Kn

Konstrukcijsko drvo 35 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 94,93 do 155,40 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 118,34 do 166,85 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 175,66 do 256,51 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 283,71 do 432,18 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 4000 mm AB-VEH

Shoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više