Smreka

od 38,58 do 77,15 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 38,58 do 91,74 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 63,59 do 104,25 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 81,31 do 93,41 Kn

Konstrukcijsko drvo 35 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 100,08 do 164,44 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 124,06 do 176,05 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 184,26 do 270,01 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 298,29 do 454,28 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 4000 mm AB-VEH

Shoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više