Smreka

od 33,00 do 65,25 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 37,50 do 78,00 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 53,25 do 88,50 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 69,00 do 99,00 Kn

Konstrukcijsko drvo 35 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 84,75 do 138,75 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 105,66 do 148,98 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 156,85 do 229,04 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 253,31 do 385,88 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 4000 mm AB-VEH

Shoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više