Smreka

od 27,75 do 55,50 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 27,75 do 66,00 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 45,75 do 75,00 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 58,50 do 84,00 Kn

Konstrukcijsko drvo 35 x 45 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 72,00 do 118,30 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 89,25 do 126,66 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 132,56 do 194,25 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 4000 mm AB-VEH

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 214,60 do 326,81 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 4000 mm AB-VEH

Shoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više