Smreka

36,18 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
42,83 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
48,90 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
54,89 Kn

Konstrukcijsko drvo 35 x 45 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
76,96 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
100,43 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 60 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 66,95 do 93,70 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 107,16 do 140,63 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 4000 mm AB

Hoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više
od 202,68 do 276,68 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 4000 mm AB-VEH

Shoblan stup sa mikro obrađenim rubom od smreke

Više