Sibirski ariš

od 93,03 do 231,06 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 84,00 do 112,45 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 70 x 4000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 68,25 do 121,41 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 150,90 do 354,86 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 226,88 do 587,43 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša (Larix)

Više
od 313,70 do 825,84 Kn

Konstrukcijsko drvo 110 x 110 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša

Više
od 39,00 do 95,39 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 39,00 do 121,49 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 39,00 do 87,75 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 30 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 59,25 do 154,63 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 308,44 do 508,60 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 110 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više