Sibirski ariš

od 133,66 do 330,13 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 3000-5100 mm

Hoblana greda sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 138,06 do 184,84 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 70 x 4000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 112,43 do 198,23 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 216,89 do 507,55 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 325,34 do 840,66 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša (Larix)

Više
od 449,54 do 1.182,24 Kn

Konstrukcijsko drvo 110 x 110 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša

Više
od 56,73 do 137,20 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 56,73 do 173,95 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 56,73 do 125,35 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 30 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 85,10 do 220,49 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više