Sibirski ariš

od 77,84 do 196,36 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 73,68 do 93,94 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 70 x 4000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 61,70 do 110,44 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 125,54 do 309,65 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 190,82 do 510,55 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 276,78 do 772,30 Kn

Konstrukcijsko drvo 110 x 110 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša

Više
od 31,30 do 72,60 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 35,10 do 93,94 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 46,41 do 115,27 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više