Sibirski ariš

od 93,03 do 231,06 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 3000-5100 mm

Hoblana greda sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 96,00 do 128,53 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 70 x 4000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 78,00 do 138,75 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 150,90 do 354,86 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 226,88 do 587,43 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša (Larix)

Više
od 313,70 do 616,88 Kn

Konstrukcijsko drvo 110 x 110 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša

Više
od 39,00 do 95,39 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 39,00 do 121,49 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 51,85 do 135,30 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više