Sibirski ariš

od 109,56 do 270,60 Kn

Konstrukcijsko drvo 40 x 70 x 3000-5100 mm

Hoblana greda sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 113,18 do 151,50 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 70 x 4000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 92,15 do 162,48 Kn

Konstrukcijsko drvo 42 x 42 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 177,78 do 416,03 Kn

Konstrukcijsko drvo 70 x 70 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 266,66 do 689,06 Kn

Konstrukcijsko drvo 90 x 90 x 3000-5000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša (Larix)

Više
od 368,48 do 969,05 Kn

Konstrukcijsko drvo 110 x 110 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od ariša

Više
od 46,50 do 112,45 Kn

Konstrukcijsko drvo 20 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 46,50 do 142,58 Kn

Konstrukcijsko drvo 25 x 45 x 3000-5100 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 69,75 do 180,74 Kn

Konstrukcijsko drvo 30 x 45 x 4000 mm

Hoblana letva sa mikro obrađenim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više