Vijak za lim lećasta glava, DIN 7981, inox A2

od 0,11 do 0,16 Kn

Vijak za lim lećasta glava 2,2 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 2,2 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,10 do 0,21 Kn

Vijak za lim lećasta glava 2,9 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 2,9 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,13 do 0,66 Kn

Vijak za lim lećasta glava 3,5 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 3,5 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,14 do 0,89 Kn

Vijak za lim lećasta glava 3,9 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 3,9 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,17 do 1,39 Kn

Vijak za lim lećasta glava 4,2 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 4,2 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,27 do 2,27 Kn

Vijak za lim lećasta glava 4,8 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 4,8 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,45 do 2,76 Kn

Vijak za lim lećasta glava 5,5 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 5,5 mm, DIN 7981, inox A2

Više
od 0,57 do 3,62 Kn

Vijak za lim lećasta glava 6,3 mm, DIN 7981, inox A2

Vijak za lim lećasta glava 6,3 mm, DIN 7981, inox A2

Više