Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

1,200 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 40 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više
1,560 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 50 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više
1,590 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 60 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više
1,880 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 70 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više
2,180 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 80 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više
2,460 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 90 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više
2,740 Kn

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 5,3 x 100 mm, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, TX 20, 100 kos, inox A2

Vijak za fasade i terase od tropskog drveta 9143, fiksirni navoj ispod glave, deko upuštena glava, inox A2

Više