Šesterokutni vijak, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

od 0,62 do 6,54 Kn

Šesterokutni vijak M5, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M5, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 0,83 do 22,07 Kn

Šesterokutni vijak M6, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M6, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 1,42 do 40,87 Kn

Šesterokutni vijak M8, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M8, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 3,15 do 29,14 Kn

Šesterokutni vijak M10, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M10, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 4,81 do 37,80 Kn

Šesterokutni vijak M12, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M12, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 8,05 do 38,67 Kn

Šesterokutni vijak M14, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M14, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 10,78 do 60,01 Kn

Šesterokutni vijak M16, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M16, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 18,42 do 77,54 Kn

Šesterokutni vijak M18, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M18, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 20,93 do 122,14 Kn

Šesterokutni vijak M20, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M20, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 34,81 do 95,01 Kn

Šesterokutni vijak M22, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M22, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 40,02 do 180,74 Kn

Šesterokutni vijak M24, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M24, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 68,23 do 200,02 Kn

Šesterokutni vijak M27, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M27, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 85,79 do 223,02 Kn

Šesterokutni vijak M30, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M30, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 115,38 do 340,17 Kn

Šesterokutni vijak M33, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M33, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 171,68 do 410,94 Kn

Šesterokutni vijak M36, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M36, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 352,64 do 720,72 Kn

Šesterokutni vijak M39, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M39, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 467,18 do 931,53 Kn

Šesterokutni vijak M42, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M42, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 691,43 do 1.239,59 Kn

Šesterokutni vijak M45, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M45, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 815,95 do 1.411,98 Kn

Šesterokutni vijak M48, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M48, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više
od 1.238,51 do 2.051,64 Kn

Šesterokutni vijak M52, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Šesterokutni vijak M52, DIN 931, inox A2, dijelomični navoj

Više