Sibirski ariš

od 101,91 do 293,00 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 136,39 do 380,90 Kn

Daska sa glatkim rubom 32 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 54,00 do 157,75 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 95 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 65,38 do 190,95 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 115 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 82,43 do 240,76 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 52,39 do 96,94 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 55 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 67,73 do 149,00 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 70 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 116,48 do 255,00 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 170 x 3000-4000 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 130,18 do 381,55 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 190 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 89,25 do 187,69 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 100 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 102,64 do 223,29 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 115 x 4000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 113,34 do 258,83 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 170 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 66,78 do 235,66 Kn

Daska sa glatkim rubom 28 x 95 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 97,99 do 274,11 Kn

Daska sa glatkim rubom 28 x 120 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
256,93 Kn

Daska sa glatkim rubom 28 x 145 x 4000 mm AB-VEH

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 136,60 do 225,65 Kn

Daska sa glatkim rubom 32 x 115 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 120,49 do 291,78 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 90 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
283,01 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 115 x 4000 mm AB

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 149,76 do 476,00 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 140 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 219,95 do 672,71 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 190 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više