Sibirski ariš

od 20,30 do 58,45 €

Daska sa glatkim rubom 24 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 27,23 do 75,90 €

Daska sa glatkim rubom 32 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 10,74 do 31,49 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 95 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 12,99 do 38,11 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 115 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 16,39 do 35,89 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 10,48 do 19,38 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 55 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 13,58 do 22,23 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 70 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 20,43 do 44,66 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 170 x 3000-4000 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 28,99 do 66,83 €

Daska sa glatkim rubom 20 x 190 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 18,39 do 37,49 €

Daska sa glatkim rubom 24 x 100 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 16,10 do 33,35 €

Daska sa glatkim rubom 24 x 115 x 4000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 23,80 do 51,70 €

Daska sa glatkim rubom 24 x 170 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 13,30 do 47,04 €

Daska sa glatkim rubom 28 x 95 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 19,58 do 40,86 €

Daska sa glatkim rubom 28 x 120 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 21,50 do 36,55 €

Daska sa glatkim rubom 32 x 115 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 24,00 do 58,29 €

Daska sa glatkim rubom 42 x 90 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 31,75 do 95,06 €

Daska sa glatkim rubom 42 x 140 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 43,99 do 134,41 €

Daska sa glatkim rubom 42 x 190 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više