Sibirski ariš

od 86,18 do 249,69 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 116,90 do 324,85 Kn

Daska sa glatkim rubom 32 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 45,66 do 134,38 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 95 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 55,28 do 162,66 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 115 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 69,69 do 205,10 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 145 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 44,55 do 82,91 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 55 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 50,54 do 111,31 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 70 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 98,40 do 218,03 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 170 x 3000-4000 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 109,98 do 326,23 Kn

Daska sa glatkim rubom 20 x 190 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 75,48 do 160,13 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 100 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 86,79 do 190,95 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 115 x 4000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 96,64 do 220,90 Kn

Daska sa glatkim rubom 24 x 170 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša (Larix sibirica)

Više
od 65,79 do 200,75 Kn

Daska sa glatkim rubom 28 x 95 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 83,10 do 234,05 Kn

Daska sa glatkim rubom 28 x 120 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
189,525 Kn

Daska sa glatkim rubom 32 x 95 x 4000 mm AB-VEH

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 116,23 do 192,45 Kn

Daska sa glatkim rubom 32 x 115 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 102,18 do 249,25 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 90 x 4000 mm

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
283,013 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 115 x 4000 mm AB

Daska s glatkim rubom od Sibirskog ariša (Larix sibirica)

Više
od 125,16 do 407,13 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 140 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više
od 186,56 do 574,23 Kn

Daska sa glatkim rubom 42 x 190 x 3000-5100 mm

Daska sa glatkim rubom od Sibirskoga ariša(Larix sibirica)

Više